Heinz Frei

Para-cycling, Leichtathletik, Ski Langlauf (Cross-country-skiing)

Tobias Fankhauser

Para-cycling

Athos Libanore

Para-cycling

Felix Frohofer

Para-cycling

Sandra Graf

Para-cycling, Leichtathletik

Sandra Stöckli

Para-cycling, Leichtathletik

Roger Bolliger

Para-cycling

Alain Tuor

Para-cycling

Benjamin Früh

Para-cycling

Jean-Marc Berset

Para-cycling, Leichtathletik

Athlet Sportart Klasse Disziplin Rang
Jean-Marc Berset Para-cycling MH3 Team Relay 3. Rang
Jean-Marc Berset Para-cycling MH3 Zeitfahren 10. Rang
Jean-Marc Berset Para-cycling MH3 Strassenrennen 12. Rang
Roger Bolliger Para-cycling MC 2 Zeitfahren 14. Rang
Roger Bolliger Para-cycling MC 2 Strassenrennen 17. Rang
Lukas Weber Para-cycling H3 Strassenrennen 3. Rang
Lukas Weber Para-cycling H3 Zeitfahren 3. Rang
Tobias Fankhauser Para-cycling H2 Zeitfahren 3. Rang
Tobias Fankhauser Para-cycling H3 Team Relay 3. Rang
Tobias Fankhauser Para-cycling H2 Strassenrennen 4. Rang
Sandra Stöckli Para-cycling H4 Strassenrennen 5. Rang
Sandra Stöckli Para-cycling H4 Zeitfahren 6. Rang
Sandra Graf Para-cycling H4 Strassenrenne 3. Rang
Sandra Graf Para-cycling H4 Zeitfahren 3. Rang
Heinz Frei Para-cycling H3 Strassenrennen 2. Rang
Heinz Frei Para-cycling H3 Zeitfahren 2. Rang
Heinz Frei Para-cycling H3 Team Relay 3. Rang
Lukas Weber Paracyclisme H3 Course sur route 3. Rang
Lukas Weber Paracyclisme H3 Contre-la-montre 3. Rang
Roger Bolliger Paracyclisme MC 2 Contre-la-montre 14. Rang
Roger Bolliger Paracyclisme MC 2 Course sur route 17. Rang
Sandra Graf Paracyclisme H4 Course sur route 3. Rang
Sandra Graf Paracyclisme H4 Contre-la-montre 3. Rang
Sandra Stöckli Paracyclisme H4 Course sur route 5. Rang
Sandra Stöckli Paracyclisme H4 Contre-la-montre 6. Rang
Tobias Fankhauser Paracyclisme H2 Contre-la-montre 3. Rang
Tobias Fankhauser Paracyclisme H3 Relais 3. Rang
Tobias Fankhauser Paracyclisme H2 Course sur route 4. Rang
Jean-Marc Berset Para-cycling MH3 Team Relay 3. Rang
Jean-Marc Berset Para-cycling MH3 Zeitfahren 10. Rang
Jean-Marc Berset Para-cycling MH3 Strassenrennen 12. Rang
Felix Frohofer Para-cycling MH 4 Strassenrennen 14. Rang
Felix Frohofer Para-cycling MH 4 Zeitfahren 18. Rang
Jean-Marc Berset Paracyclisme MH3 Relais 3. Rang
Jean-Marc Berset Paracyclisme MH3 Contre-la-montre 10. Rang
Jean-Marc Berset Paracyclisme MH3 Course sur route 12. Rang
Felix Frohofer Para-cycling MH 4 Strassenrennen 14. Rang
Felix Frohofer Para-cycling MH 4 Zeitfahren 18. Rang
Felix Frohofer Paracyclisme MH 4 Course sur route 14. Rang
Felix Frohofer Paracyclisme MH 4 Contre-la-montre 18. Rang