Athlet Sportart Klasse Disziplin Rang
Martin Imboden Bogenschiessen Compound Team 1. Rang
Martin Imboden Bogenschiessen Compound 27. Rang
Magali Comte Bogenschiessen Standing Recurve 3. Rang
Magali Comte Tir à l’arc Standing Recurve 3. Rang
Martin Imboden Tir à l’arc Compound Team 1. Rang
Martin Imboden Tir à l’arc Compound 27. Rang
Martin Imboden Bogenschiessen Compound Team 1. Rang
Martin Imboden Bogenschiessen Compound 27. Rang